Mini LP Mercyful Fate: Nuns Have No Fun- Bootleg

Sound quality: studio

2013 Bootleg verze prvního mini LP Mercyful Fate: Nuns Have No Fun 1982, první vydání - bílý okraj obalu!

Tento bootleg se liší oproti originálu v několika věcech:

  • originál je nahrán rychlostí 45 otáček, bootleg 33 otáček
  • na labelu (originál)je 45 ot, na bootlegu 33ot.
  • originál má tmavší, jasnější barvy, bootleg je vybledlý
  • zadní strana: originál má užší okraj (viz foto)
  • insert: originál je zažloutlý, bootleg evidentní kopie, bílý papír

2013 Bootleg version of the first mini LP Mercyful Fate: Nuns Have No Fun 1982 first edition - white borders.
This bootleg is differs from the original in several cases:

  • original is loaded speed of 45 rpm, 33 rpm ​​bootleg
  • the label (the original) is 45 rpm, the bootleg 33 rpm
  • original has a darker, brighter colors, bootleg is faded
  • back side: the original has a narrower border (see photo)
  • insert: the original is yellowed, bootleg copies evident, white paper

Koupeno v Holandsku, purchased in Holland

 

A1: A Corpse Without Soul (Hank Shermann, King Diamond) – 6:53

A2: Nuns Have No Fun (Shermann, Michael Denner, Diamond) – 4:17

B1: Doomed by the Living Dead (Shermann, Diamond) – 5:06

B2: Devil Eyes (Shermann, Denner, Diamond) – 5:48